Training 2017

No. Training Venue Date
1. BENGKEL PENYEDIAAN MODUL PENGLIBATAN KOMUNITI PROJEK PENCEGAHAN DENGGI BERWOLBACHIA HOTEL THE STRAITS & SUITES, MELAKA
22 - 24 MAC 2017
 
2. BENGKEL KOMUNIKASI RISIKO (ZON SABAH) HOTEL PROMENADE, TAWAU
17 - 20 APRIL 2017
 
3. BENGKEL PENDIDIKAN KESIHATAN HOTEL ROYAL, PENANG
10 - 12 MEI 2017
 
4. TEAM BUILDING IPTK TANAH AINA FARRAH SORAYA, RAUB, PAHANG 8 - 9 JULAI 2017
5. BENGKEL PENULISAN LAPORAN KAJIAN  GENTING 8 - 10 OGOS 2017

Archive

Training 2012

Training 2011

Training Archive